Możliwości przygotowania podłoża pod garaże blaszane opisane są już w artykule Mądry Polak przed szkodą – jak umocować garaż blaszany,  jednak często powtarzającym pytaniem jest to na jaką głębokość powinno się wylać stopy betonowe / fundament pod garaż blaszak.
Nie ma jednej dobrej odpowiedzi – najlepiej w tej kwestii poradzić się znajomego budowlańca lub sąsiada który garaż blaszany ma już u siebie. Wynika to z faktu odmiennych warunków gruntowych, wodnych, a także różnych głębokości przemarzania gruntu w różnych częściach Polski.
Co do zasady stopy pod garaż blaszany powinny być wykonane na głębokość poniżej strefy przemarzania dla gruntów zawierających więcej niż 10% cząstek mniejszych niż 0.02mm – są to np. iły i gliny w centralnej Polsce i dla nich głębokość powinna wynosić min 1m.
W wypadku gruntów takich jak np. piaski wystarczy już głębokość 0.5m.
Poniższa mapka obrazuje właśnie strefy przemarzania gruntu na terenie Polski.
Jak widać głębokość przemarzania jest największa na krańcach północnych i południowych Polski a więc województwa warmińsko – mazurskie, podlaskie, podkarpackie i małopolskie oraz częściowo województwo świętokrzyskie – a dokładniej same Kielce i tu betonowe słupy pod garaże blaszane należy wylewać najgłębiej.
Teoretycznie nieco łatwiejsze zadanie jeśli idzie o podłoże pod garaż blaszany powinni mieć mieszkańcy województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie,  kujawsko-pomorskie, łódzkie i lubelskie – jednak zawsze zanim zabierzemy się do mieszania betonu musimy sprawdzić nasze lokalne warunki gruntowe.

Sposoby przygotowania podłoża pod garaż blaszany.