Możliwości przygotowania podłoża pod garaże blaszane opisane są już w artykule Mądry Polak przed szkodą – jak umocować garaż blaszany,  jednak często powtarzającym pytaniem jest to na jaką głębokość powinno się wylać stopy betonowe / fundament pod garaż blaszak.
Nie ma jednej dobrej odpowiedzi – najlepiej w tej kwestii poradzić się znajomego budowlańca lub sąsiada który garaż blaszany ma już u siebie. Wynika to z faktu odmiennych warunków gruntowych, wodnych, a także różnych głębokości przemarzania gruntu w różnych częściach Polski.

Co do zasady stopy pod garaż blaszany powinny być wykonane na głębokość poniżej strefy przemarzania dla gruntów zawierających więcej niż 10% cząstek mniejszych niż 0.02mm – są to np. iły i gliny w centralnej Polsce i dla nich głębokość powinna wynosić min 1m. W wypadku gruntów takich jak np. piaski wystarczy już głębokość 0.5m.

Poniższa mapka obrazuje właśnie strefy przemarzania gruntu na terenie Polski.

Jak widać głębokość przemarzania jest największa na krańcach północnych i południowych Polski a więc województwa warmińsko – mazurskie, podlaskie, podkarpackie i małopolskie oraz częściowo województwo świętokrzyskie – a dokładniej same Kielce i tu betonowe słupy pod garaże blaszane należy wylewać najgłębiej.
Teoretycznie nieco łatwiejsze zadanie jeśli idzie o podłoże pod garaż blaszany powinni mieć mieszkańcy województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie,  kujawsko-pomorskie, łódzkie i lubelskie – jednak zawsze zanim zabierzemy się do mieszania betonu musimy sprawdzić nasze lokalne warunki gruntowe.

Kalkulator wycen indywidualnego garażu blaszanego

Skonfiguruj swój własny garaż blaszany dopasowany do własnych potrzeb. Kalkulator jest darmowy i niezobowiązujący. Jeśli interesuje Cie zamówienie, po wypełnieniu kalkulatora możesz złożyć zamówienie, które zostanie przez nas zrealizowane. 

0
0
0
0
0
Cena końcowa ( kwota brutto )  zł

    Województwo*:

    Załącz pliki